Serveis

MOVIMENTS DE TERRA I EXCAVACIONS

PRECISIÓ I EFICÀCIA EN CADA TREBALL


Els moviments de terres i excavacions són els treballs previs que es realitzen en el terreny abans de l'execució d'una obra. Són necessaris en tot projecte de fonamentació, esplanació de terrenys i obra civil.


LLEGIR MÉS

EXCAVACIONS PROFUNDES

SEGURETAT I ESPECIALITZACIÓ DE MÀXIM NIVELL


Les excavacions profundes són treballs molt especialitzats que es realitzen en el subsòl per a construir túnels o per a maximitzar l'espai en zones urbanes. No totes les màquines són aptes per a aquesta mena d'excavacions perquè no tenen l'abast suficient ni garanteixen resultats òptims.


LLEGIR MÉS

MURS DE ROCALLA

CONTENCIÓ DE TERRES ESTÈTICA I ECONÒMICA


Els murs de pedra són perfectes quan es busca un mètode eficaç, estètic i econòmic per a la contenció de terres. La pedra és un material natural de gran bellesa que s'integra en el paisatge aconseguint una protecció de gran bellesa.


LLEGIR MÉS

EXECUCIÓ DE MURS PANTALLA

FONAMENTACIÓ PROFUNDA AMB MÍNIM GRUIX


Els murs pantalla són un dels murs estructurals més utilitzats a les ciutats, on l'estalvi de superfície és essencial, ja que no necessiten base horitzontal. Aquests murs de formigó s'han popularitzat per la seva gran capacitat per a suportar les càrregues utilitzant un procés constructiu senzill i econòmic.


LLEGIR MÉS

FRESAT DE PANTALLES

ACABATS PERFECTES EN MURS PANTALLA


En el disseny de murs pantalla existeixen diverses alternatives segons les característiques del terreny i de l'edificació. Un dels més utilitzats per a fonamentacions profundes és el sistema de travada, que permet superar els 20 metres de profunditat sense apuntalaments.


LLEGIR MÉS

GESTIÓ DE RUNES I PLANTA DE RECICLATGE

OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS. COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL


Els residus generats per la construcció i la demolició s'incrementen any rere any, tant en volum com en complexitat. Això fa que augmenti de manera paral·lela la necessitat d'ocupació de sòl per a abocadors.


LLEGIR MÉS

DESCONTAMINACIÓ DE SÒL

GESTIÓ RESPONSABLE DE RESIDUS D'OBRA


La degradació química del sòl a conseqüència de les activitats humanes provoca la pèrdua de productivitat del sòl deguda a l'acumulació de substàncies tòxiques.


LLEGIR MÉS

ENDERROCS

RETIRADA SEGURA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (RCD)


La retirada d'enderrocs ha de complir un estricte protocol. Les deixalles que procedeixen d'obres i construccions estan formats per materials com a pedra, formigó, maó, ferro, fusta, metalls i ceràmica que causen problemes mediambientals. Per tant, la seva gestió és una tasca fonamental.


LLEGIR MÉS

ÀRIDS A GRANEL O EN BIG BAGS (FIBC)

MATERIALS PER A GRANS O PETITES OBRES


Els àrids són materials essencials en el sector de la construcció i l'obra civil, ja que tenen múltiples usos, com a fabricació de maons, preparació de morter, esculleres, capes de rodadura i enjardinaments, entre altres.


LLEGIR MÉS

TRANSPORT D'ÀRIDS I MAQUINÀRIA

SERVEI FLEXIBLE PER Al SEU PROJECTE


En el sector de la construcció es treballa generalment amb grans volums d'àrids. Per aquest motiu, se solen comercialitzar a granel. El seu transport es realitza en camions amb caixa o camions “banyera”.


LLEGIR MÉS

RESTAURACIONS I MILLORA DE FINQUES

PROJECTES D'ANIVELLAMENT A MESURA


L'execució de rebliments de terres i anivellats és el punt de partida de la majoria d'obres. El seu objectiu és aixecar el nivell de la finca per a formar un pla adequat per a la construcció.


LLEGIR MÉS

URBANITZACIÓ

EXECUCIÓ PRECISA EN SÒL URBÀ I INDUSTRIAL


El concepte d'urbanització en l'àmbit de l'enginyeria civil es refereix a la planificació i construcció de vies de comunicació, carrers, places, habitatges, edificis públics o polígons industrials.


LLEGIR MÉS
DEMANA PRESSUPOST
Abrir chat
¿Necesitas ayuda?